Bli medlem

Sätt in 180 kronor på vårt PlusGiro konto.

Glöm inte att ange namn och adress.

Skicka sedan ett mail med följande uppgifter

  • För och Efternamn
  • Adress
  • Ange eventuellt medlemsnummer i SFF
  • Kort beskrivning av dina samlingsområden.
  • Eventuell önskan om medlemskap i SFF