Historik

Vår förening grundades den 7 maj 1983 med namnet ”Riksföreningen för hembygdsfilateli” med kortnamnet ”Hembygdsfilatelisterna”.

Föreningen fick en flygande start med tre genomförda utställningar:

  • NYNÄS 84 i Nynäshamn
  • HEMBYGD 88 i Solna
  • SOL-PHIL 93 också i Solna

Medlemsantalet steg raskt och passerade 500 redan 5 år efter starten.
Under senaste åren har vi, liksom alla andra idiella sammanslutningar brottats med sjunkande medlemsantal. Vi är i dagsläget ungefär ? medlemmar.

30-årsjubileum

År 2013 firade vi vårt 30-årsjubileum ett extraspäckat nummer av vår tidskrift (2013 nr 3) och ett jubieumsmöte på Postmuseum, som avlutades med en jubileumsmiddag.

40-årsjubileum

Under 2023 firar vi 40 år i Filatelias tjänst, bland annat med en digital utställning.