Möten

Mötesplats

Vi håller våra möten i ABF-huset på Sveavägen 41 i centrala Stockholm.

Rum Lappland på plan 5.

Mötestiderna är kl. 17.00-20.00, föredrag börjar kl. 18.00 om inget annat anges.

Skype

Om du inte har möjlighet att fysiskt närvara, men har en dator, då kan du vara med och deltaga i föredraget.

Om du vill det, och inte tidigare deltagit via Skype, vänligen kontakta Gunnar Lithén via email: gunnar.lithen@gmail.com .

Mötesdagar

Torsdagen den 25 januari

Bert Myde: ”Järnväg på Trinidad & Tobago?”

Torsdag 22 februari

Anders Johansson: ”Posthistoria från Varbergs kommun, ett bokprojekt”.

Torsdag 21 mars

  • Årsmöte
  • Hans-Åke Jönsson: ”Järnvägens framväxt, Åstorp-Höganäs- (synden i) Mölle”.

Torsdag 25 april

Lars Liwendahl kommer och berättar om Bältespännarfilateli.

Torsdag 26 september

Torsdag 24 oktober

Torsdag 28 november