Möten

Mötesplats

Vi håller våra möten i ABF-huset på Sveavägen 41 i centrala Stockholm.

Rum Öland på plan 5.

Mötestiderna är kl. 17.00-20.00, föredrag börjar kl. 18.00 om inget annat anges.

Mötesdagar

Torsdagen den 26 januari

Kent Karlsson berättar om ”Posten på Lidingö” med hjälp av framlidne Toftes samling.

Torsdagen den 23 februari

Föredrag ännu inte fastställt.

Torsdagen den 30 mars

Årsmöte.

Handlingarna för årsmötet finns i vår tidskrift nummer 1 samt
på sidan https://hembygdsfilatelisterna.se/pdf/arsmote_handlingar.pdf.

Efter årsmötet berättar Anders Bock om Tullgarn.

Torsdagen den 27 april

Föredrag ännu inte fastställt.

Tullgarns slott var Gustaf V:s och drottning Victorias sommarslott.