Möten

Mötesplats

Vi håller våra möten i ABF-huset på Sveavägen 41 i centrala Stockholm.

Rum Lappland på plan 5.

Mötestiderna är kl. 17.00-20.00, föredrag börjar kl. 18.00 om inget annat anges.

Mötesdagar

Torsdagen den 7 december

Bert Myde: Sollentunas posthistoria.