Styrelsen

Riksföreningens styrelse

Ordförande

Anders Bock
Runebergsgatan 3, 4tr
114 29  STOCKHOLM.
anders.s.bock@outlook.com

Vice ordförande

Gunnar Lithén
Vejlegatan 9 5tr
164 44 Kista
070-378 00 11

Sekreterare

Kent Karlsson
Pyrolavägen 13 4tr
181 60 Lidingö
Hembygdsfilatelisterna

Kassör

Ingvar Norelius
Vänortsstråket 1 B
191 61 Sollentuna
08-356574

Ledamot

Göran Heijtz

Suppleanter

Roger Centerström
Robert Forsberg

All kontakt med styrelsen kan ske till Hembygdsfilatelisterna eller
till Anders Bock, Runebergsgatan 3, 4tr.  114 29  STOCKHOLM.

Övriga funktionärer

Revisorer

Jan-Ove Brandt
Olov Fägermo

Revisorsuppleant

Tommy Révai

Redaktör

Sten Lagerholm

Webmaster

Gunnar Zetterman
e-post

Valberedning

Åke Persson
Jan Olov Edling
Inge Johansson

Suppleant

Hans-Ove Aldenbrink