Styrelsen

Riksföreningens styrelse

Ordförande

Gunnar Lithén
Vejlegatan 9 5tr
164 44 Kista
070-378 00 11

gunnar.lithen@gmail.com

Vice ordförande

Ander Bock.
Runebergsgatan 3
114 29 Stockholm
070-8490639
Anders.s.bock@outlook.com

Sekreterare

Kent Karlsson
Pyrolavägen 13 4tr
181 60 Lidingö
Hembygdsfilatelisterna

Kassör

Ingvar Norelius
Vänortsstråket 1 B
191 61 Sollentuna
08-356574

Ledamot

Göran Heijtz

Suppleanter

Roger Centerström
Bert Myde

All kontakt med styrelsen kan ske till Hembygdsfilatelisterna eller
till ordföranden.

Övriga funktionärer

Revisorer

Jan-Ove Brandt
Olov Fägermo

Revisorsuppleant

Tommy Révai

Redaktionskommittén

Gunnar Lithén (sammankallande)
Anders Bock
Göran Heijtz
Sten Lagerholm (redaktör)

Webmaster

Gunnar Zetterman
e-post

Valberedning

Åke Persson
Jan Olov Edling
Inge Johansson

Suppleant

Hans-Ove Aldenbrink