Ordföranden har ordet

På årsmötet 2023 blev jag vald av stämman till ny ordförande efter Anders Bock som under 13 års ordförandeskap gjort ett fantastiskt arbete för Hembygdsfilatelisterna. 1000-tack för det Anders!


Själv kommer jag att göra mitt bästa för föreningen till nästa årsmöte och sedan vet man inte vad som händer. Jag samlar på många olika områden men mitt största är svenska ångbåtspostexpeditioner och då speciellt Dalsland och Värmland.


På säsongens sista möte 27 april höll Anders Axelsson ett mycket trevligt föredrag om ”Kuriösa stämpelvarianter” och detta gjorde Anders via Skype från Nyköping till glädje för de fysiskt närvarande i ABF-huset och de som deltog via Skype. Detta var den första gången i Hembygdsfilatelisternas historia som ett Skype-föredrag inte hölls från ABF-huset i Stockholm.


Det är fortfarande få medlemmar som tar tillfället i akt att lyssna på föredrag via Skype. Vi är ju trots allt den riksförening som har flest medlemmar, 293 betalande. Jag hoppas att flera hör av sig till mig via email och vill deltaga från första mötet i höst. Alla Bältespännare är också välkomna på våra möten, antingen fysiskt i ABF-huset, eller via Skype.


Redaktören har brist på artiklar och visst finns det flera bland våra 293 medlemmar som kan skriva artiklar! Det går bra att skriva enkelt om något objekt som man gillar eller något man vill få hjälp med från andra medlemmar.


Som meddelats tidigare fyller föreningen 40 år i år och det vill vi fira med att medlemmar ställer ut 16 eller 32 A4-sidor på NETEX. Utställningen öppnar 1/10 2023. Anmälningstiden går ut 15/6 2023 och insändandet av exponat senast 31/8 2023.
Se vidare information i Hembygdsfilatelisten nummer 2.


Hoppas att alla får en fin sommar!
Vi syns och hörs till hösten!
Bästa hälsningar
Gunnar Lithén