Litteratur

Böcker

Flera av våra medlemmar har varit flitiga och skrivit handböcker. Här ges några exempel.

DALARÖ – En post- och kulturhistorisk vandring under fem sekler

Lars Liwendahl har skrivit en bok om Dalarö som med fördel kan läsas av både allmänt kulurintreserade och filatelister. I boken möter vi många personer från Strindberg till dagens sommargäster.
Boken ger också måmga bra tips om hur man kan bygga upp en hembygdssamling.

Boken är slutsåld.


Arméns mötesplatser i Sverige ur postalt och posthistoriskt perspektiv

Boken är slutsåld.

Förteckning över litteratur

En sammanställning av litteratur, som kan vara av intresse för hembygdsfilatelister, finns som pdf. Till listan!