Medlemsförmåner

I medlemskapet in går följande förmåner

  • 4 nummer av Hembygdsfilatelisten
  • Full tillgång till Stämpeldatabasen
  • Gratisannonser i vår tidskrift

Möjlighet att bli medlem i SFF.

De flesta av våra medlemmar är sedan tidigare medlemmar i Sveriges Filatelistförbund (SFF).

För nytillkommande medlemmar finns möjligheten att ansluta sig till SFF via vårt medlemskap, men detta är inget krav.