Hembygdsfilateli

Inledning

Vi får många frågor om vad samlar en hembygdsfilatelist. Ett enkelt svar kan vara frimärken och försändelser som har anknytning till en specifikt geografiskt område.

Ett exempel: webmaster är född i Kungsbacka och samlar därför frimärken och försändelser med Kungsbackastämplar.

Exempel på geografiska områden:

 • En ort
 • Socken
 • Landskap
 • Län
 • Region
 • Annan avgränsning, t ex orter längs en järnvägslinje

Vad kan ingå i en samling? Det bestämmer naturligtvis varje samlare själv. Om avsikten är att ställa ut kan det vara klokt att läsa reglementet för utställare. För oss andra sätter bara vår fantasi gränsen.

Många nöjer sig med att endast samla frimärken och försändelser stämplarna från det valda området.

Montering

Hur monterar man en hembygdssamling? Några tips finns på vår sida för montering. Sidan ger också idéer om vad som kan ingå.

Samlingsområden

Här nedan kan du se exempel på vad som kan ingå i en hembygdssamling, som särskilt vill dokumentera postanstalters historia och dagens verksamhet. Dessa exempel utgör inget anspråk på att vara en komplett lista eller att allt detta måste ingå i en samling. Det är alltid så att du själv bestämmer vad du vill ha med i en hembygdssamling.

Stämplar

Interna postala stämplar för PS-brev och dylikt, helst på PS-kort som är vita, annars på PS-kuvert, till exempel Postmästarens fyrkantiga datumstämpel, diverse expeditionsstämplar, avsändarstämpel (avlång anilinstämpel nu med postnummer, en tid med Fack på mellanraden, nu utan Fack).

Avier

Avi med etikett.

Lös paketetikett.

Rek- och assbrev

Rekomenderade brev eventuellt lös reketikett, olika typer och tider för dessa.

Assurerade brev eventuellt lös reketikett, olika typer och tider för dessa.

Övrigt

Ljudradiolincenser

Dokumentation av Postkontor och Poststationer

Posten i Byxelkrok

 • Fotografier av postlokalen och eventuellt tidigare lokaler som finns kvar.
 • Namnuppgift på postmästare, både nuvarande och tidigare, årtal för befattningen. Motsvarande om lantbrevbärare.
   
 • Motsvarande om lbb, linjernas sträckning och årtal för ev. förändringar, nuvarande och äldre linjer. Tala med postpersonal eller andra som minns.
   
 • Avtryck av frankeringsmaskin knuten till postanstalten,
  helst på brev, givetvis med innehavarens namn och
  adress.
   
 • Lacksigill
   
 • Säckplomb med postanstaltens namn i, ev i förkortning, helst på ett snöre.
   
 • Adresser på postkontoren.
   
 • Postnummer, eventuella förändringar och tid.
   
 • Datum för öppnande, eventuella namnändringar och stängning(ar).
   
 • Historik ur böcker, tidningar eller berättelse vid intervjuer.
   
 • Karta som anger läge, eventuellt även äldre lokalers lägen.
   
 • Bilder eller foton av transportmedel, till exempel diligenser, bussar, postkupéer, lbb-bilar eller cyklar, kanske sparkstötting, svävare, helikopter.
   
 • Uppgifter om transportsätt i äldre tider och nu för ankommande eller avgående postförsändelser.
   
 • Tiden postkontoret har varit underställt annan station, eventuellt tiden för byten.
   

Järnvägspost

Militärpost

Fältpost

Läs mer på sidan för: Fältpostnummer.

Marinpost

Läs mer på sidan för: Marinpost.


Postanstaltenstämplar

Läs mer på sidan för: Postanstaltenstämplar.


Flygpost

First Flight Covers

FFC för turen Göteborg-Stockholm.

Läs mer på sidan för Air Mail.


Flygfält

Stockholm Flyghamnen.

Läs mer på sida för Air Mail.


Sjöpost

Ångbåtspost

Olyckspost

Brand i postkupé.

Läs mera på sidan för Olyckspost!