Olyckor

Nedan visas några exempel på post från diverse ”olyckor”, som kan passa i en hembygdssamling.

Det är exempel kollisioner, rån, ishinder, tågurspårningar, fartygshaverier mm från norr till söder.