Diverse Stämplar

Under årens lopp har våra medlemmar gjort diverse sammanställningar av olika stämplar.

Även om data för dessa stämplar nu finns i Stämpeldatabasen får vi då och då frågor om dessa sammanställningar. Vi har därför valt att åter göra dem tillgängliga från vår hemsida.