Externa länkar

Länkar som kan vara av intresse för hembygdssamlare

Filatelistiska

Stämpeldatabas

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas.

Rapportera nya stämplar till Stämpeldatabas.

Ortsnamn

Databas för att söka ortsnamn, även om man bara har en del av namnet. ortsnamn.jkppf.se

Bazarpost och sidostämplar

https://bazarpost.baltespannarna.se/

Militärpost

Fältpostnummer under andra Världskriget

Tabell över fp-nummer.

Marinpostnummer under andra Världskriget.

Tabell över Marinpost-nummer.

Föreningar, organisationer etc.

Forschungsgemeinschaft Nordische Staaten e. V.

Forschungsgemeinschaft Nordische Staaten e. V. är en tysk specialförening inom det tyska förbundet ägnat åt de nordiska länderna.
Vi har inlett ett samarbete med dem och fått lov att publicera vissa av deras artiklar i vår tidskrift Hembygdsfilatelisten (vi kommer attt översätta dem).

Övriga länkar

Arkiv och Bibliotek