Hembygdsfilatelisterna 40 år

Föreningen är en pigg 40-åring, som nu tar sikte på framtiden.

Riksföreningen för hembygdsfilateli, normalt kallad Hembygdsfilatelisterna bildades 1983 av ett antal stämpel- och hembygdsintresserade samlare. Redan året därefter genomfördes den första utställningen, NYNÄS 84 i Nynäshamn, senare vid jubileer följt av utställningarna HEMBYGD 88 i Solna, SOL-PHIL 93 också i Solna samt HOLMEX 08 i Hägersten. Alla dessa tidigare fysiska utställningar har genomförts i Stor-Stockholm, och styrelsen beslutade därför att denna gång genomföra en digital utställning, så att alla kan närvara. Vi är ändå en riksförening där medlemmarna är utspridda över hela landet.

Vad är då NETEX? Jo, det är den första svenska webbplatsen för frimärksutställningar. Den startades 2011 av föreningen Posthistoriska nätverket, en förening som grundades 2008 som ett diskussionsforum på nätet. 2019 beslutade man att överlåta NETEX till Sveriges Filatelistförbund och att sedan avveckla föreningen.

På NETEX presenteras många filatelistiska exponat av olika slag, under rubriken posthistoria kan man t.ex. hitta ett antal som har anknytning till stämplar och hembygdsfilateli. Man erbjuder också föreningar att exempelvis vid jubileer genomföra utställningar, vilka därefter också ligger kvar på sidan.

Hembygdsfilatelisternas utställning på NETEX börjar den 1 oktober. Gå in på netex.se så hittar du den under rubriken Föreningsutställningar. Här kan du betrakta ett antal exempel på vad och hur man kan samla inom hembygds- och stämpelområdet. Du kan också få idéer om hur man kan lägga upp en samling och på vilket sätt man kan presentera den. När det gäller fysiska utställningar finns det olika regler, som inte finns på NETEX, så om du någon gång vill testa att ställa ut, bör du då ta del av vad som gäller.

Välkommen att vara med och fira föreningens jubileum!

(Ur nummer 3 av Hembygdsfilatelisten 2023)

Länkar till utställda samlingar

Dalarnas tidigaste poststämplar på frimärken av Tage Blomkvist
En glimt av Vätterbygdens posthistoria av Hans-Ove Aldenbrink
En handstämpel för 2000-talet – En studie och klassificering av Nst 64 av LKD
En liten titt i Postal X av Sten Lagerholm
Från fornborg till självkörande buss – Utveckling av kommunikationer i Järfälla kommun av Ulla Lundqvist
Halmstads första poststämplar av Staffan Bengtsson
Järnvägstjänstebrevkort från privata järnvägar av Gunnar Lithén
Posten kring Nättrabybanan av Bert Myde
Posthistoria från Östhammars kommun 1736–1952 av Bo Eriksson
Postväxling till och från Sigtuna kommun med tonvikt på värdeposten år 1992 av Giselher Naglitsch
Söderhamn–Bollnäs kommunikationsled av Åke Persson
Uppsala är bäst – eller åtminstone riktigt bra av Sten-Anders Smeds
Västmanlands första poststämplar av Jan-Ove Brandt
Ångbåtsposten till och från Lidingö av Tofte Norén