Lokalpost

En förteckning över svensk lokalpost finns i Facit-katalogen. Den är dock mycket avskalad. För att inte tappa bort den information som funnits i äldre kataloger och andra källor har redaktionskommittén för Bältespännaren startat ett projekt med syfte att ta fram ett underlag för en mer heltäckande katalog. Man tänker börja med orterna A-F i nästa nummer av Bältespännaren. Kommittén behöver därför hjälp med bilder, beskrivningar av varianter och avarter, historisk information med mera. Bidrag och synpunkter kan skickas till Christer Brunström (christer.brunstrom@telia.com).